Forberedelse af terrændæk og etageadskillelse

Vi tilbyder at forberede terrændæk og etageadskillelse til gulve som skal støbes bagefter:

          ▪        Isolering med isoleringsplader

          ▪        Installation af lyd- og dampisolering

          ▪        Udlægning af armatur

          ▪        Forberedelse af sandlag og kapillarbrydende lag